Klachtenregeling

Waar mensen met elkaar samenwerken ontstaan soms misverstanden. Indien u ontevreden bent over de werkwijze of het met bepaalde zaken niet eens bent vraag ik u dit bespreekbaar met mij te maken. We kunnen dan samen kijken wat we er aan kunnen doen. Vaak is dit al voldoende. Mocht dit voor u niet leiden tot een bevredigende oplossing dan kunt u overwegen een klacht in te dienen. Zie de klachtenregeling van de LVVP op: https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/. U kunt zich wenden tot een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.

Als lid van de LVVP ben ik aangesloten bij de geschillencommissie ‘De Geschillencommissie Zorg in Den Haag’. De geschillenregeling vindt u op: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

 

Volgende onderwerp op deze site:
Waarneming