Over Jeanine Nijhuis

De praktijk is opgezet en wordt gevoerd door Jeanine Nijhuis (1968), psycholoog Tilburg. Toen Jeanine na het VWO las over de studie psychologie op de Universiteit van Tilburg was ze meteen enthousiast. Dit was precies wat haar interesseerde. Waarom doen mensen zoals ze doen? Hoe bereik je in het leven meer wat je wilt?

Aanvankelijk studeerde Jeanine af in de arbeids- en organisatiepsychologie. Jarenlang werkte ze met veel plezier als arbeids- en organisatiepsycholoog bij een grote landelijke arbodienst. Haar werk bestond onder andere uit het doen van organisatieonderzoek, organisatieadvieswerk, geven van trainingen en voorlichtingen. Maar al jaren kriebelde het om meer op individueel niveau met mensen aan de slag te gaan.

Jeanine Nijhuis, Psycholoog Tilburg
Jeanine Nijhuis, Psycholoog Tilburg

Daarom volgde zij de post-academische opleiding tot GezondheidsZorg-psycholoog bij het RINO in Amsterdam. Sindsdien ligt bij het individueel werken met mensen volledig haar hart. Binnen de arbodienst begeleidde ze jarenlang medewerkers die ziek waren of dreigden uit te vallen. Steeds blijft ze zich bekwamen, bv in traumabehandeling. Ze is EMDR Europe Practitioner.

Verder blijft Jeanine zoeken naar technieken en behandelvormen die goed werken  en haar manier van werken verrijken en uitbreiden. Verschillende intervisiegroepen met vakcollega’s helpen haar hierbij.
Jarenlang koesterde ze de droom van een eigen praktijk. Een aantal jaren geleden maakte ze deze droom, naast een vast dienstverband, waar. Sinds het voorjaar van 2014 werkt ze met veel plezier volledig in haar eigen praktijk te Tilburg. Jeanine is getrouwd en heeft drie kinderen.

Jeanine is lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten www.lvvp.info/home
  • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)  www.nvgzp.nl
  • Vereniging EMDR Nederland (VEN)  www.emdr.nl

De praktijk is aangesloten bij zorggroep Psywijzer Coöperatie: www.psywijzer.nl . Psywijzer is een samenwerkingsverband van GZ- en klinisch psychologen, orthopedagogen en nadere hoofdbehandelaars in de GGZ uit Brabant.

Jeanine is geregistreerd als/bij:

  • GZ-psycholoog met BIG-registratie (69914009325): www.bigregister.nl
  • Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie (NIP-00019782)
  • EMDR Practitioner: www.emdr.nl
  • Master of Labour and Organization

AGB-codes:

  • AGB zorgverlenerscode: 94-006728: www.agbcode.nl
  • ABG praktijkcode: 94-(0)56196

                          NIP_klein_1        Psywijzer-klein-1      NVGzP

Volgende onderwerp op deze site:
Kosten en Vergoedingen