Waarneming

Wanneer ik geen praktijkwerkzaamheden uit kan voeren, in geval van bv. ziekte of vakantie, kunt u in dringende gevallen contact opnemen met een collega GZ-psycholoog. De naam en contactgegevens van de waarnemende collega worden kenbaar gemaakt via mijn voicemail bij afwezigheid.

Volgende onderwerp op deze site:
Behandelmethoden