Wachttijd

Wachttijden: laatste actualisatie van de wachttijden: 7 november 2023

Vanwege te hoog opgelopen wachttijd neemt de praktijk momenteel geen nieuwe clienten aan. Zodra er weer clienten op de wachtlijst kunnen worden geplaatst zal dat hier te lezen zijn. 

Wanneer de wachtlijst gesloten is of u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Volgende onderwerp op deze site:
Dossier en privacy