Praktisch

U kunt zich met verwijzing van uw huisarts aanmelden voor therapie. U kunt zich zonder verwijzing van uw huisarts aanmelden voor onverzekerde zorg of coaching. Als u voor vergoeding van therapie door uw zorgverzekeraar in aanmerking wilt kunnen komen dient u bij het eerste gesprek een (geldige) verwijsbrief van uw huisarts te overhandigen.

Aanmelding
Wanneer na uw aanmelding een afspraak wordt ingepland ontvangt u per email hiervan een bevestiging. Bij deze bevestiging ontvangt u een intakeformulier en een behandelovereenkomst met het verzoek deze ingevuld en ondertekent mee te nemen naar het eerste gesprek. In de behandelovereenkomst staan een aantal afspraken die worden gemaakt voor een goede samenwerking. Tevens dient u bij het eerste gesprek een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben zodat middels uw Burgerservicenummer (BSN) uw identiteit kan worden vastgesteld. Dit is sinds 2008 verplicht.

Intake/diagnostiek gesprekken
De behandeling start met één of meerdere intake/diagnostiekgesprekken. In deze gesprekken worden uw klachten, uw persoonlijke situatie en uw hulpvraag in kaart gebracht.

U wordt gevraagd aan het begin en einde van uw behandeling een vragenlijst in te vullen (Routine Outcome Monitoring= ROM) om het effect van de behandeling te meten. De praktijk is verplicht deze gegevens aan de leveren aan de Stichting Benchmark Gegevens via de Stichting Vrijgevestigden ROMmen. De gegevens zijn niet naar individuen herleidbaar.svr-logo Als u niet wilt dat dit gebeurt kunt u hier bezwaar tegen maken via het invullen van een privacyverklaring.

Psychologiepraktijk Nijhuis legt een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Het zorgvraagtype vindt u samen met de hoofd(DSM)diagnose terug op de rekening aan uw zorgverzekeraar en moet verplicht vermeld worden. Als u niet wilt dat deze gegevens vermeld worden op de factuur naar uw zorgverzekeraar kunt u een privacyverklaring ondertekenen.  Vanaf 2022 moet tegelijk met het versturen van een declaratie ook informatie aan de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) worden aangeleverd. In de genoemde privacyverklaring geeft u aan dat u ook hiervoor geen toestemming geeft.

Na de intake/diagnostiekgesprekken ontvangt uw huisarts, met uw toestemming, schriftelijk bericht over uw behandeling. Hierin staat een korte beschrijving van de behandeling en de behandeldoelen. Als u dat liever niet wilt kunt u dat op de behandelovereenkomst aangeven.

Behandelplan
Na de intakegesprekken wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Hierin worden uw klachten vastgelegd, de doelen die u wilt bereiken, hoe aan de doelen gewerkt gaat worden (methode) en wanneer de behaalde resultaten worden geëvalueerd. Na het bespreken van het behandelplan, wordt na uw instemming, gestart met de behandeling.

Behandelgesprekken

Voor de behandelgesprekken wordt maximaal 60 minuten ingepland. Indien u een EMDR-behandeling krijgt kan dit oplopen tot 120 minuten. De gesprekken kunnen face-to-face of online plaatsvinden. De frequentie en planning van de gesprekken wordt in overleg met u bepaald maar zijn vaak wekelijks of tweewekelijks. Afhankelijk van uw hulpvraag kunnen gesprekken met een langere tussentijd worden ingepland. Tijdens de behandeling zal u regelmatig gevraagd worden om thuis opdrachten of oefeningen te doen of iets te lezen.

Einde van de behandeling
Aan het einde van de behandeling krijgt uw huisarts, met uw toestemming, schriftelijk bericht over uw behandeling. Hierin staat een korte beschrijving van de behandeling en de behaalde resultaten. Als u dat liever niet wilt kunt u dat op de behandelovereenkomst aangeven.

Volgende onderwerp op deze site:
Aanmelding