Kosten en Vergoedingen

Kosten

Psychologische hulp valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico vanaf 18 jaar is in 2020 € 385 per jaar. Als u een verzekering hebt afgesloten met een hoger eigen risico, geldt dit hogere bedrag. Het eigen risico betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten in een jaar zelf moet betalen (of meer, als je een hoger eigen risico hebt). Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Psychologiepraktijk Nijhuis heeft contracten afgesloten met nagenoeg alle zorgverzekeraars (CZ, VGZ, Zilveren Kruis, Menzis, DSW, VRZ, De Friesland) en declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. De praktijk heeft voor 2020 geen contract afgesloten met zorgverzekeraar Caresq en de labels die daaronder vallen zijnde Promovendum, National Academic, Besured en Caresco (alle UZOVI-code 3353) en Aevitae (UZOVI-code 3360). Neemt u indien u hier verzekerd bent vóór aanmelding contact op met de praktijk want bent u hier verzekerd en hebt u een Restitutiepolis, dan krijgt u de behandeling vaak volledig (100%) vergoed. Heeft u een Naturapolis, dan krijgt u de behandeling, afhankelijk van de gekozen polis tussen de 65% en 92%, vergoed. Kijk voor de precieze vergoeding in uw eigen polisvoorwaarden (“vergoeding Basis GGZ bij niet-gecontracteerde zorgaanbieders”) of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Vergoeding

In het basispakket wordt psychologische hulp vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden. U moet een verwijzing hebben van de huisarts (of een bedrijfsarts). De verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis (DSM-classificatie). Hierbij kunt u denken aan een depressie of een angststoornis.  Als blijkt dat er inderdaad sprake is van een stoornis dan hebt u recht op vergoeding van de behandeling (product). Als er geen sprake is van een psychische stoornis dan wordt het product Onvolledig behandeltraject bij uw verzekeraar in rekening gebracht.  Psychologiepraktijk Nijhuis heeft contracten afgesloten met nagenoeg alle zorgverzekeraars en declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Uw zorgverzekeraar vergoedt de behandeling bij de meeste psychische aandoeningen. De behandeling van sommige stoornissen wordt echter niet meer vergoed vanuit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, problemen met het werk, relatieproblemen, specifieke fobieën, slaapstoornissen en rouwproblemen. Dit betekent dat u voor deze behandelingen zelf moet betalen (zie hiervoor Particuliere Tarieven). U hebt echter geen verwijzing nodig van de huisarts en dit kost u geen eigen risico. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook deze klachten en problemen wel. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Verzekerde zorg: producten

Vanaf 2014 bepaalt uw huisarts of u wordt doorverwezen naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ. Psychologiepraktijk Nijhuis levert Basis GGZ. De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden (in producten) en aan de maximumvergoeding hiervoor. Afhankelijk van de ernst van uw klachten en de mate waarin ze uw leven negatief beïnvloeden komt u in aanmerking voor één van de volgende vier producten.

  • Basis GGZ Kort: Voor licht ernstige stoornissen die weinig dagelijkse beperkingen met zich meebrengen.
  • Basis GGZ Middel: Voor matig ernstige stoornissen die waarneembare beperkingen met zich meebrengen in het dagelijks leven.
  • Basis GGZ Intensief: Voor ernstige problematiek waarbij sprake is van uitval of substantiële beperkingen in het dagelijks leven.

Bij de producten Kort, Middel of Intensief  wordt uw volledige verplichte eigen risico van € 385 per jaar aangesproken. De maximum tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Conform de richtlijnen van de NZA dient het hele prestatietraject gefactureerd te worden, ook als er minder gesprekken nodig zijn of  als u de behandeling afbreekt.

  • Basis GGZ Onvolledig behandeltraject : Dit traject wordt ingezet wanneer na één of twee intakegesprekken blijkt dat uw problematiek te zwaar of te licht is voor de basis GGZ en verwijzing naar POH of specialistische GGZ nodig is (het maximum tarief voor dit traject is € 219,53). U kunt worden terugverwezen naar uw huisarts of kiezen voor een behandeling op eigen kosten.

Bij een behandeltraject wordt naast de intake en behandelgesprekken ook indirect tijd voor diagnostiek, tijd voor overleg en het schrijven van verslagen en brieven, intervisie, telefonische en e-mailcontact, meegerekend.

Volgende onderwerp op deze site:
Kosten bij te late of geen afmelding