Kosten en Vergoedingen

Kosten

Psychologische hulp valt onder het eigen risico van uw zorgverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico vanaf 18 jaar blijft in 2024 € 385 per jaar. Als u een verzekering hebt afgesloten met een hoger eigen risico, geldt dit hogere bedrag. Het eigen risico betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten in een jaar zelf moet betalen (of meer, als je een hoger eigen risico hebt). Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

Psychologiepraktijk Nijhuis heeft voor 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Psychologiepraktijk Nijhuis declareert rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar.

Vergoeding

In het basispakket wordt psychologische hulp vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden. U moet een verwijzing hebben van de huisarts (of een bedrijfsarts). De verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis (DSM-classificatie). Hierbij kunt u denken aan een depressie of een angststoornis.  Als blijkt dat er inderdaad sprake is van een stoornis dan hebt u recht op vergoeding van de behandeling. Als er geen sprake is van een psychische stoornis dan worden gesprekken na de intake/diagnostiekgesprekken niet door uw zorgverzekeraar vergoed. U kunt er voor kiezen deze gesprekken zelf te betalen.

Uw zorgverzekeraar vergoedt de behandeling bij de meeste psychische aandoeningen. De behandeling van sommige stoornissen wordt echter niet meer vergoed vanuit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen, problemen met het werk, relatieproblemen, specifieke fobieën, slaapstoornissen en rouwproblemen. Dit betekent dat u voor deze behandelingen zelf moet betalen (zie hiervoor Particuliere Tarieven). U hebt echter geen verwijzing nodig van de huisarts en dit kost u geen eigen risico. Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden ook deze klachten en problemen wel. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

Tarieven en vergoedingen geestelijke gezondheidszorg (ggz) vanaf 1 januari 2022: ZorgPrestatieModel

In het zorgprestatiemodel worden de kosten voor een ggz-behandeling niet meer in één keer ingediend na het afronden van de behandeling maar als losse zorgprestaties. Daarnaast gaat u jaarlijks eigen risico betalen voor uw hulp. De zorg die u krijgt verandert niet. De duur van een consult én of het een diagnostiek- of een behandelconsult betreft, bepaalt het tarief. Er wordt voor het tarief uitgegaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland (max. 60 minuten). Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. In het zorgprestatiemodel wordt de rekening naar uw zorgverzekeraar gestuurd kort nadat de zorgprestaties plaatsvinden.  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) stelt de tarieven voor de ggz vast. Hieronder vindt u een overzicht van de consulttypes die het meest van toepassing zijn binnen Psychologiepraktijk Nijhuis en de bijbehorende maximum NZA-tarieven. Psychologiepraktijk Nijhuis ontvangt een percentage hiervan.

Consulttype diagnostiek (intake): gesprek van (max.) 60 minuten, max. tarief NZA: €173,40
Consulttype behandeling: behandelgesprek van (max.) 60 minuten, max. tarief NZA: €152,50

In het zorgprestatiemodel legt Psychologiepraktijk Nijhuis een zorgvraagtype vast. Het zorgvraagtype geeft informatie over uw zorgvraag. Psychologiepraktijk Nijhuis kan die bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen van een behandelplan. Het zorgvraagtype bepaalt niet de prijs van de behandeling. Dat doen de zorgprestaties die u krijgt. Soms bepaalt Psychologiepraktijk Nijhuis tijdens de behandeling opnieuw het zorgvraagtype om verandering duidelijk te maken.

Het zorgvraagtype vindt u terug op de rekening aan uw zorgverzekeraar en moet verplicht vermeld worden. De (DSM)diagnose hoeft niet vermeld te worden. Als u niet wilt dat de zorgvraagtypering vermeld wordt op de factuur naar uw zorgverzekeraar kunt u een privacyverklaring ondertekenen.  Vanaf 2022 moet tegelijk met het versturen van een declaratie ook informatie aan de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) worden aangeleverd. In de genoemde privacyverklaring geeft u aan dat u ook hiervoor geen toestemming geeft.

Volgende onderwerp op deze site:
Kosten bij te late of geen afmelding